Viewing articles tagged 'mysql'

 Bagaimana untuk membaiki pangkalan data MySQL menggunakan phpMyAdmin

Database boleh menjadi rosak kerana beberapa sebab, terutama berpunca dari kecacatan...